σελίδα στα αγγλικά english
Προτεινόμενο σύστημα μεταγραφής (μεταγραμματισμού)
ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς
για χρήση σε υπολογιστές

κατερίνα σαρρή, αθήνα, 2000.
ΑΡΧΕΣ:
Έλαβα υπ' όψιν μου το παλαιό σύστημα μεταγραφής στη λατινική γλώσσα (romanization), της μεταγραφής στην αγγλική (anglicization) και τα συνηθισμένα συστήματα 'greeklish, greenglish' που χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ).
Καλό είναι, τα σχήματα ή η χρήση των λατινικών στοιχείων να θυμίζουν τα ελληνικά.
Μη συγχέετε τις μεταγραφές ήχου και γραμμάτων (φωνητική και γραφής). Για τη φωνητική, χρησιμοποιείστε το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο I.P.A. (International Phonetic Alphabet). (βλ. i.p.a. για την ελληνική).
ΚΑΝΟΝΕΣ
Αγνοούμε τα κεφαλαία γράμματα (το σύστημα δεν πρέπει να είναι 'case-sensitive').
Αγνοούμε το ελληνικό τελικό σίγμα <ς> και το μεταγράφουμε ως κανονικό σίγμα.
Ένα ελληνικό γράμμα να αντιστοιχεί σε μόνον ένα (όχι δύο) λατινικούς χαρακτήρες.
π.χ. το <φ> να μην μεταγράφεται ως <ph>. Αυτός ήταν ο ιστορικός τρόπος της λατινικής μεταγραφής που είναι κατάλληλος για χρήση σε κείμενο, όχι στους υπολογιστές.
Όμως, τα 'διπλά' <Ξ> και <Ψ> ας μεταγραμματιστούν σε <ks> και <ps> αντιστοίχως.
Αγνοούμε το σημάδι του τόνου, εκτός αν η ύπαρξή του είναι απαραίτητη για τη διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών λέξεων με ολόιδια γραφή. Αν είναι απαραίτητος, τον σημειώνω με <‑> μετά το φωνήεν.
<ρίγα> = ri‑ga
<ριγά> = riga‑
Αγνοούμε τα διαλυτικά <¨>.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
κεφαλαία.μικρά
λατινικός μεταγραμματισμός
Α α
a
Β β
b
Γ γ
g
Δ δ
d
Ε ε
e
Ζ ζ
z
Η η
h
Θ θ
8
Ι ι
i
Κ κ
k
Λ λ
l
Μ μ
m
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
κεφαλαία.μικρά
λατινικός μεταγραμματισμός
Ν ν
n
Ξ ξ
ks
Ο ο
o
Π π
p
Ρ ρ
r
Σ σ ς
s
Τ τ
t
Υ υ
u
Φ φ
f
Χ χ
x
Ψ ψ
ps
Ω ω
w
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιεί ένα αριθμητικό ψηφίο: <8> για το θήτα <Θ>.
Από το λατινικό αλφάβητο, χρησιμοποιούμε τους χαρακτήρες <a.b.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.r.s.t.u.w.x.z.>.
Οι χαρακτήρες <c.j.q.v.y.> είναι ανενεργοί, αλλά κανένας δεν μου άρεσε για να παραστήσει το θήτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιώ ετούτη τη φωνητική μεταγραφή με i.p.a. για το πολύγλωσσο 'γλωσσάρι' μου, και το σύστημα 'μεταγραμματισμού', για το ελληνικό λεξικό μου.