η σελίδα αγγλικά english
ΦΩΝΗΤΙΚΗ για τα αρχαία ελληνικά και τα νέα ελληνικά

    
I.P.A. = International Phonetic Alphabet (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο)
Για λεπτομέρειες, δείτε τα παρακάτω στοιχεία από την αγγλική σελίδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΧΟΙ: σε Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο
1) 
ΦΩΝΗΕΝΤΑ: a e i o u
Επίσης y και ε για αρχαία ελληνικά ερασμικά ERASMIC (όχι νεοελληνικοί ήχοι).
2) ΣΥΜΦΩΝΑ b d δ f ɟ γ j k c ʎ ɱ ɲ ŋ p r s t θ v ç z
3) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΔΙΠΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ: ks ps ts dz
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ: ia ie io iu ai ei oi
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
 '  = κυρίως τόνος (σημειώνεται πριν από την τονισμένη συλλαβή)
 _   κάτω από δύο σύμβολα του i.p.a. τα ενώνει σε μια γρήγορη εκφορά.

Διπλά όμοια σύμφωνα ΔΕΝ προφέρονται δυο φορές. Αγνοείστε τα (εκτός από την περίπτωση του ΓΓ). Φαίνεται ότι προφέρονταν διπλά στα μεσαία χρόνια. Οι κύπριοι, τα προφέρουν ακόμη και σήμερα.

Επίσης δείτε:
ΠΡΟΦΟΡΑ - ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΟΔΗΓΟΙ ipa
Fonts για το I.P.A. (αγγ)
χάρτης φωνητικών συμβόλων για την ελληνική στο www.greek-language.gr από το {D.G.T.}

    
κατερίνα σαρρή, αθήνα, οκτώβρης 2007